Antikorupční ombudsman

Korupce je podle průzkumů stále jedním z nejvážnějších problémů naší země. Česká republika se v Indexu vnímání korupce vypracovaném Transparency International umístila v roce 2017 na 42. místě, daleko za průměrem Evropské unie. Jestliže chceme Prahu bez korupce, je nutné zřídit funkci Antikorupčního ombudsmana, na kterého se budou moci obyvatelé v případě jakéhokoliv podezření obrátit, nebo jej mohou žádat o poskytnutí informací o hospodaření města a městských firem.

Přihlásit přes facebook