Brownfield Smíchovské nákladové nádraží

Zrychlení výstavby bytových domů je vzhledem k současné situaci na pražském nemovitostním trhu absolutní prioritou. Nová výstavba by však neměla probíhat pouze na okrajích zastavěného území, ale i na odblokovaných rozvojových územích a revitalizovaných brownfieldech. Jedním z nich je brownfield Smíchovské nákladové nádraží, kde by jmenování koordinátora usnadnilo budování infrastruktury s realizovanou výstavbou.

Přihlásit přes facebook