Centrální stavební úřad

Vzhledem k současné bytové a dopravní situaci v Praze je nutné velké bytové a dopravní stavby dokončovat v co nejkratších termínech. Chceme proto zřídit centrální stavební úřad, který by se zaměřoval pouze na velké stavby. Ten by měl mít zkušenosti a úřednický aparát na to, aby se u velkých projektů výrazně zkrátila délka stavebních řízení.

Přihlásit přes facebook