Instalace pítek

Chceme v centru města instalovat pítka s bezpečnou pitnou vodou, která pomohou k ochraně životní prostředí od hromadícího se plastového odpadu z jednorázových PET lahví.

Přihlásit přes facebook