Komplexní audit bytového a majetkového fondu

Bytový fond hl. m. Prahy musí projít komplexním auditem, jehož výsledky budou dostupné veřejnosti. Městské byty musí být přidělovány transparentně.

Přihlásit přes facebook