Koordinace dopravní situace

Dopravu kolem hranic Prahy je třeba řešit komplexně. Chceme proto navázat intenzivní vztahy se Středočeským krajem a dopravní situaci na hranici a v okrajových částech města začít společně řešit na pravidelné bázi.

Přihlásit přes facebook