Koordinace výstavby P+R parkoviště Depo Písnice

Studie Fakulty dopravní ČVUT jasně ukazují, že na jižním okraji Prahy v místě budoucího metra D není k dispozici dostatečné množství sběrných parkovacích míst. Zahájíme proto v koordinaci se středočeským hejtmanstvím jednání o výstavbě P+R parkoviště u budoucí stanice metra Depo Písnice.

Přihlásit přes facebook