Koordinace výstavby P+R parkoviště na Černém mostě

Studie Fakulty dopravní ČVUT jasně ukazují, že na východním okraji Prahy není k dispozici dostatečné množství sběrných parkovacích míst. Zahájíme proto v koordinaci se středočeským hejtmanstvím jednání o výstavbě P+R parkoviště u Černého mostu.

Přihlásit přes facebook