Koordinace výstavby P+R parkoviště na Opatově

Studie Fakulty dopravní ČVUT jasně ukazují, že na jižním okraji Prahy není k dispozici dostatečné množství sběrných parkovacích míst. Zahájíme proto v koordinaci se středočeským hejtmanstvím jednání o výstavbě P+R parkoviště u Jižního města.

Přihlásit přes facebook