Koordinace výstavby P+R parkoviště na Stodůlkách

Studie Fakulty dopravní ČVUT jasně ukazují, že na západním okraji Prahy není k dispozici dostatečné množství sběrných parkovacích míst. Zahájíme proto v koordinaci se středočeským hejtmanstvím a Českými drahami jednání o výstavbě P+R parkoviště ve Stodůlkách.

Přihlásit přes facebook