Metropolitní plán

Vypořádání připomínek k Metropolitnímu plánu musí probíhat rychleji. Občané a městské části měli k jeho prvotní verzi desítky tisíc připomínek, ke kterým se bude individuálně vyjadřovat magistrátní odbor územního rozvoje a IPR. Tento proces je nutné maximálně urychlit, aby došlo k brzkému schválení a vydání plánu.

Přihlásit přes facebook