Ochrana zvířat

Práva zvířat je potřeba bezpodmínečně chránit. V dnešní době je však šance potrestat pachatele za týrání zvířat téměř nulová. Z pozice primátora Prahy se proto zasadím o osvětu v této oblasti a prosadím, aby Praha podporovala neziskové organizace, které se této oblasti dlouhodobě věnují.

Odkaz na petici zde: https://www.petice24.com/petice_za_zpisnni_trest_za_tyrani_zviat

Přihlásit přes facebook