Odvoláme politické trafikanty

Magistrát města Prahy by neměl zaměstnávat politické trafikanty, jejichž jedinou kvalifikací je příslušnost k určité politické straně, nýbrž skutečné odborníky! Abychom vysokou kvalitu úřednického aparátu zajistili, navrhujeme, aby nově museli všichni zaměstnanci procházet otevřeným výběrovým řízením a prokázali tak svoje znalosti a zkušenosti.

Přihlásit přes facebook