Protipovodňový plán

Aktualizujeme protipovodňový plán tak, aby byl funkční při ochraně zdraví obyvatel před povodní z Vltavy, ale také menších přítoků v Praze. Ve spolupráci s meteorology dále zkvalitníme systém včasného varování před hrozícím nebezpečím.

Přihlásit přes facebook