Rozvoj hasičů

Chceme pro obě složky hasičů (dobrovolné i profesionální) vytvořit prostředí, ve kterém bude docházet k jejich vzájemné spolupráci. Síť sborů dobrovolných hasičů má podle nás nenahraditelnou roli, a proto bychom k jejímu rozvoji rádi přispěli např. materiálním dovybavením.

Přihlásit přes facebook