Rozvoj škol

Technologický vývoj se posouvá obrovskou rychlostí, a je proto nutné, aby na něj měly školy šanci reagovat. Chceme proto podpořit modernizaci vybavení škol vyspělou technikou a zajistit dostatečné internetové kapacity. Kromě informačních technologií se chceme zaměřit i na oblasti jako robotizace, 3D technologie atd.

Přihlásit přes facebook