Sběr tříděného odpadu

Třídění odpadu se již stalo standardem a podle statistik společnosti EKO-KOM třídí odpad 72 % českých obyvatel. Chtěli bychom proto zahájit projekt zdokonalení sběru tříděného odpadu, kdy by se bioodpad třídil do tzv. hnědých košů. To je v sousedním Rakousku a Německu zcela běžnou praxí. Takto získaný bioodpad lze pak následně využít k výrobě elektrické energie, kompostování nebo produkci biopaliv. Občané přitom za toto zlepšení nebudou nic platit, protože sběr tříděného odpadu je hrazený z rozpočtu města.

Přihlásit přes facebook