Zahájíme zakrytí ulice v Holešovičkách

Ulice v Holešovičkách, na kterou navazuje tunel Blanka, představuje pro místní nepříjemný problém. Automobilová doprava z ní produkuje vysoké množství emisí a hluku, což potvrdil i soud a nařídil městu situaci vyřešit. Chceme proto zahájit zatunelování ulice, které by mělo eliminovat všechny negativní jevy.

Přihlásit přes facebook