Zelená linka pro Pražany

Zřídíme speciální Zelenou linku jako osobního průvodce Pražana nacházejícího se v tíživé životní situaci, například po odchodu z nemocnice. Služba bude provozována formou informačního centra služeb následné péče a pečovatelského poradenství a bude zajišťovat komplexní informační servis o možnostech využití navazující péče.

Přihlásit přes facebook