Zveřejníme příjmy

Akciové společnosti ve vlastnictví hl. m. Prahy by neměly být politickými trafikami, ale prosperujícími a efektivně řízenými firmami. Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím proto zveřejníme výši příjmů členů představenstev a dozorčích rad. U společností s neúměrně vysokým počtem členů dozorčí rady tyto počty snížíme.

Přihlásit přes facebook