Zveřejníme výši nájmů

Do pronájmu nebytových prostor pronajímaných hl. m. Prahou musí být vnesena vyšší transparentnost. Chceme proto uveřejnit výši nájmů za nebytové prostory, které město soukromým osobám pronajmulo.

Přihlásit přes facebook